Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрСайн дурын даатгал төлөх даанс

Сайн дурын даатгал төлөх даанс

АЙМАГ, СУМЫН НЭР БАНКНЫ НЭР ДАНСНЫ ДУГААР
1 Дэрэн Хаан банк 5457101672
2 Баянжаргалан Хаан банк 5452068220
3 Сайхан-Овоо Хаан банк 5461117156
4 Эрдэнэдалай Хаан банк 5464283960
5 Адаацаг Хаан банк 5451164323
6 Сайнцагаан Хаан банк 5450099464
7 Сайнцагаан Төрийн банк 220000038204
8 Дэлгэрцогт Төрийн банк 220600069511
9 Говь-Угтаал Төрийн банк 220300068943
10 Цагаандэлгэр Төрийн банк 221400060360
11 Өндөршил Төрийн банк 221000083864
12 Гурвансайхан Төрийн банк 220400082330
13 Өлзийт Төрийн банк 220900097694
14 Хулд Төрийн банк 221300126589
15 Луус Төрийн банк 220800100182
16 Дэлгэрхангай Төрийн банк 220500064665