Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрЭрүүл мэнд төлөх данс

Эрүүл мэнд төлөх данс

АЙМАГ, СУМЫН НЭР БАНКНЫ НЭР ДАНСНЫ ДУГААР
1 Дэрэн Хаан банк 5457101707
2 Баянжаргалан Хаан банк 5452068253
3 Сайхан-Овоо Хаан банк 5461117189
4 Эрдэнэдалай Хаан банк 5464283948
5 Адаацаг Хаан банк 5451164301
6 Сайнцагаан Хаан банк 5450136180
7 Сайнцагаан Төрийн банк 220000055192
8 Дэлгэрцогг Төрийн банк 220600069675
9 Говь-Угтаал Төрийн банк 220300068970
10 Цагаандэлгэр Төрийн банк 221400060394
11 Өндөршил Төрийн банк 221000083893
12 Гурвансайхан Төрийн банк 220400082374
13 Өлзийт Төрийн банк 220900097708
14 Хулд Төрийн банк 221300126614
15 Луус Төрийн банк 220800100210
16 Дэлгэрхангай Төрийн банк 220500064714