Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрСайдын тушаал
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Жагсаалт батлах тухай (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн) /2008.04.18/
Нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан байдлыг хангах, сангийн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2008.04.18/
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай /1994-09-28/
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам) /1994-12-21/
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /1998-06-10/
Дүрэм, журам батлах тухай 2014.10.25 №354
Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай /2016-05-31 №292/
Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны хэмжээг тогтоох тухай
Дүрэм, журам, загвар батлах тухай 2016.05.23 №279
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай 2017.09.13 №251