Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрМэдээллийн ил тод байдалҮйл ажиллагааны ил тод байдалӨргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2023 оны I улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 2023 оны I улирлын тайлан

Монгол улсын их хурлын тогтоол

Дугаар 61

2023 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН

ХЭЛТЭСТ  ХАНДАН ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

Хүснэгт 1

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

                                             Шийдвэрлэлт  

 

Шийдвэрлэлт  /%/

Нийт

ирсэн

өргөдөл

гомдлын

тоо

 

Шийдвэрлэж

хариу

өгсөн

 

Бусад

байгууллагад

шилжүүлсэн

 

Хугацаа

Хэтрүүлж

шийдвэрлэсэн

 

Хугацаа

болоогүй

 

1 Дундговь НДХ 20 20 100%
ДҮН            

 

 

2023 оны 5 дугаар сарын байдлаар иргэдээс  НДХ-т  хандаж ирүүлсэн өргөдөл,

гомдол, санал, хүсэлт /хэлбэрээр/

 

Хүснэгт 2

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

Шийдвэрлэлт
Нийт

ирсэн

өргөдөл

гомдлын

тоо

 

Бичгээр

 

Цахим

хэлбэрээр

 

Утсаар

хандсан

 

 

Биечлэн

уулзсан

 

Бусад

1 Дундговь НДХ 20 17 3 210 47
2              
3              

 

 

 

2023 оны 5 дугаар сарын байдлаар иргэдээс  НДХ-т хандаж ирүүлсэн өргөдөл,

гомдол,санал, хүсэлт/ агуулгаар/

 

 

Хүснэгт 3

Өргөдлийн хэлбэр  
1 Хүсэлт 20
2 Гомдол
3 Санал
4 Мэдээлэл
Нийт дүн 20

 

 

Хүснэгт 4

 

 

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдлын нийт эзлэх хувь

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Дундговь НДХ

Агуулгаар нь  авч үзвэл:

1.Тэтгэвэртэй холбоотой асуудлаар –  8 буюу 40%

2.Тэтгэмжтэй холбоотой асуудлаар –   0 буюу  0%

3. Шимтгэлтэй холбоотой асуудлаар – 8 буюу  40%

4. Бусад – 4 буюу 20%

Монгол улсын их хурлын дарга

Н. БАГАБАНДИ

Эх сурвалж - Legalinfo.mnЭх сурвалж - Legalinfo.mn