Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрМэдээ“НЭГ БАЙГУУЛЛАГА- НЭГ САЙН ҮЙЛ” АЯНД НЭГДЛЭЭ

“НЭГ БАЙГУУЛЛАГА- НЭГ САЙН ҮЙЛ” АЯНД НЭГДЛЭЭ

“НЭГ БАЙГУУЛЛАГА- НЭГ САЙН ҮЙЛ” АЯНД НЭГДЛЭЭ

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь “Сайн үйлсийн өдөр”-ийг тохиолдуулан “Нэг байгууллага – Нэг сайн үйл” арга хэмжээг зохион байгуулж гавьяаны амралтад гарсан байгууллагын ахмад настанд өвлийн түлшийг нь бэлтгэн аргал түүж өгч сайн үйлсийг түгээж ажиллаа.