Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрМэдээНЭГ БАЙГУУЛЛАГА- НЭГ САЙН ҮЙЛ

НЭГ БАЙГУУЛЛАГА- НЭГ САЙН ҮЙЛ

“НЭГ БАЙГУУЛЛАГА- НЭГ САЙН ҮЙЛ” АЯНД НЭГДЛЭЭ Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь “Сайн үйлсийн өдөр”-ийг тохиолдуулан “Нэг байгууллага – Нэг сайн үйл” арга хэмжээг зохион байгуулж гавьяаны амралтад гарсан байгууллагын ахмад настанд өвлийн түлшийг нь бэлтгэн аргал түүж өгч сайн үйлсийг түгээж ажиллаа.