Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрМэдээОЛОН УЛСЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДРИЙГ УГТАН ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС “АВЛИГАГҮЙ ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭЕ” 14 ХОНОГИЙН АЯНД НЭГДЭЖ

ОЛОН УЛСЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДРИЙГ УГТАН ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС “АВЛИГАГҮЙ ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭЕ” 14 ХОНОГИЙН АЯНД НЭГДЭЖ

ОЛОН УЛСЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДРИЙГ УГТАН ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС “АВЛИГАГҮЙ ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭЕ” 14 ХОНОГИЙН АЯНД НЭГДЭЖ
#Шинэ үе авлигыг тэвчихгүй
Иргэд, олон нийт та бүхнийг тус аянд нэгдэхийг уриалж байна.
Үгүй гэж хэлээд өөрчилье
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдээлэх утас 110