Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрМэдээХуульчийн Про боно өдөр-2023

Хуульчийн Про боно өдөр-2023

“Хуульчийн Про боно өдөр-2023” өдөрлөг Монголын Хуульчдын Холбооны Дундговь салбар, Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, хуулийн байгууллагууд, төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран өнөөдөр 10.00-15.00 цагийн хооронд зохион байгуулагдав.
Өдөрлөгийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын хэлтэсээр 36 иргэн хуулийн этгээдэд Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллав.