Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрМэдээХЭҮК-оос зарласан “АЖЛЫН БАЙР-БЭЛГИЙН ДАРАМТГҮЙ ОРЧИН” аянд нэгдлээ.

ХЭҮК-оос зарласан “АЖЛЫН БАЙР-БЭЛГИЙН ДАРАМТГҮЙ ОРЧИН” аянд нэгдлээ.

ХЭҮК-оос зарласан “АЖЛЫН БАЙР-БЭЛГИЙН ДАРАМТГҮЙ ОРЧИН” аянд нэгдлээ.
✅ Тус аяны хүрээнд байгууллагын албан хаагчдын ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаарх мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтад өртсөн тохиолдолд гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх чадавхыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.