Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7059-2309
НүүрМэдээХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САРЫН АЯН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САРЫН АЯН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн сарын аян”-ийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо зэрэг нийгмийн түншлэгч талууд хамтран 12 дахь жилдээ улс орон даяар зохион байгуулж байна.

2022 оны 6 дугаар сард болсон Олон улсын хөдөлмөрийн Бага хурлаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд” (ХАБЭМ)-ийн асуудлыг Хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим, эрхэд багтаахаар шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан ОУХБ-ын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн тухай” 155 дугаар конвенц, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг дэмжих тогтолцооны тухай” 187 дугаар конвенцыг ОУХБ-ын суурь конвенц гэж тунхагласан билээ.

Үүнтэй холбогдуулан, энэ жилийн “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн сарын аян”-ийг “ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ АЖИЛ-БИДНИЙ СУУРЬ ЭРХ” гэсэн уриатайгаар тэмдэглэж, эрүүл, аюулгүй ажиллах эерэг соёлыг олон нийтэд төлөвшүүлэх зорилгоор олон нийтийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн талаарх ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн Уул уурхай, Барилга, Эрчим хүч, Аж үйлдвэр зэрэг эрсдэл өндөртэй салбарын ажилчдад чиглэсэн фото чалленж, хүүхдийн гар зургийн уралдаан, ХАБЭМ-ын талаарх видео контент болон бусад нөлөөллийн ажлуудыг хэрэгжүүлж байна.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР